Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

owocowapestka

July 15 2019

owocowapestka
8776 83e3 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple vianikotyna nikotyna

June 10 2019

owocowapestka
Reposted fromFlau Flau viaolewka olewka

June 03 2019

owocowapestka
9304 ab8f 500
Reposted frompapaj papaj

June 02 2019

owocowapestka
8237 bb6a
Reposted fromtichga tichga viaolewka olewka
owocowapestka
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viadoubleespresso doubleespresso

May 29 2019

owocowapestka
5558 5aa7
Reposted fromv2px v2px viaolewka olewka
owocowapestka

May 21 2019

owocowapestka
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaolewka olewka
owocowapestka
5900 8632 500

May 19 2019

owocowapestka
5450 e933
Reposted fromowca owca viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

May 17 2019

owocowapestka
8399 a8bc 500
Reposted fromscorpix scorpix viaczinok czinok

May 16 2019

owocowapestka
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viaolewka olewka

May 05 2019

3274 f890 500
Reposted fromidiod idiod viaPaseroVirus PaseroVirus

May 02 2019

owocowapestka
owocowapestka
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viageralt geralt

April 28 2019

0602 cc5c 500
Reposted fromidiod idiod viageralt geralt

March 25 2019

owocowapestka
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku

November 03 2018

owocowapestka
8572 286c 500
Reposted fromzciach zciach
owocowapestka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl