Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

owocowapestka
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaolewka olewka
owocowapestka
5900 8632 500

May 19 2019

owocowapestka
5450 e933
Reposted fromowca owca viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

May 17 2019

owocowapestka
8399 a8bc 500
Reposted fromscorpix scorpix viaczinok czinok

May 16 2019

owocowapestka
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viaolewka olewka

May 05 2019

3274 f890 500
Reposted fromidiod idiod viaPaseroVirus PaseroVirus

May 02 2019

owocowapestka
owocowapestka
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viageralt geralt

April 28 2019

0602 cc5c 500
Reposted fromidiod idiod viageralt geralt

March 25 2019

owocowapestka
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku

November 03 2018

owocowapestka
8572 286c 500
Reposted fromzciach zciach
owocowapestka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaromantycznosc romantycznosc

October 31 2018

owocowapestka
7717 e430 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viachoise choise

October 01 2018

owocowapestka
2774 63f1 500
Kradzione z telegrama.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

September 30 2018

owocowapestka

September 18 2018

owocowapestka

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak

September 12 2018

owocowapestka
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viageralt geralt

June 09 2018

owocowapestka
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest

May 24 2018

owocowapestka
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viageralt geralt

May 02 2018

Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl