Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

owocowapestka
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viateskniezatoba teskniezatoba
owocowapestka
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viateskniezatoba teskniezatoba

July 23 2019

owocowapestka

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape via48hrs 48hrs
owocowapestka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viadoubleespresso doubleespresso
owocowapestka
Polacy jako jeden z najbardziej przepracowanych narodów świata. Nie potrafimy odpoczywać, pracujemy również podczas urlopu. Żyjemy na etatach od weekendu do weekendu, w niedzielę wieczorem chce nam się płakać na myśl o poniedziałku. Czekamy rok na 2 tygodnie urlopu, rzekomej wolności, którą w najlepszym wypadku przyćmiewają tylko myśli o pracy. Ciągle pod telefonem, zawsze w pobliżu laptopa. Z fałszywym i złudnym poczuciem bycia ważnymi, niezastąpionymi. Rozczarowani niespełnionymi ambicjami, planami, marzeniami. Przytłoczeni rzeczywistością.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaolewka olewka

July 21 2019

owocowapestka
1373 2ec9 500
Reposted fromkogs kogs viagopix gopix

July 18 2019

owocowapestka
owocowapestka
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
owocowapestka

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viadoubleespresso doubleespresso
owocowapestka
7361 0599 500
Reposted frompampunio pampunio viadoubleespresso doubleespresso
owocowapestka
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
owocowapestka

July 15 2019

owocowapestka
8776 83e3 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple vianikotyna nikotyna

June 10 2019

owocowapestka
Reposted fromFlau Flau viaolewka olewka

June 03 2019

owocowapestka
9304 ab8f 500
Reposted frompapaj papaj

June 02 2019

owocowapestka
8237 bb6a
Reposted fromtichga tichga viaolewka olewka
owocowapestka
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viadoubleespresso doubleespresso

May 29 2019

owocowapestka
5558 5aa7
Reposted fromv2px v2px viaolewka olewka
owocowapestka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl