Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

owocowapestka
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolewka olewka
owocowapestka
0013 bccd
Reposted fromnyaako nyaako vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

December 27 2017

owocowapestka
1160 4aad
Reposted fromMatalisman Matalisman viaToshi Toshi

December 26 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viasectum-sempra sectum-sempra
owocowapestka
0784 caf6 500
Reposted fromneon neon viax-ray x-ray

November 22 2017

owocowapestka
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viageralt geralt
owocowapestka

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

owocowapestka
5772 3940 500
Disappointed Baba :/

November 16 2017

owocowapestka
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaolewka olewka
owocowapestka
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
owocowapestka
8709 6410 500
Reposted fromtfu tfu viadoubleespresso doubleespresso

November 15 2017

owocowapestka
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
owocowapestka
5821 db21 500

October 22 2017

owocowapestka
Reposted fromFlau Flau viaolewka olewka
owocowapestka
owocowapestka
5298 fa9f
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą."
owocowapestka
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viaolewka olewka

September 29 2017

owocowapestka
6866 9a51
Reposted fromNomolestar Nomolestar vianattsu nattsu

September 17 2017

owocowapestka
8262 23cf 500
Reposted fromkaiee kaiee viaolewka olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl