Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

owocowapestka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaromantycznosc romantycznosc

October 31 2018

owocowapestka
7717 e430 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viachoise choise

October 01 2018

owocowapestka
2774 63f1 500
Kradzione z telegrama.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

September 30 2018

owocowapestka

September 18 2018

owocowapestka

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak

September 12 2018

owocowapestka
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viageralt geralt

June 09 2018

owocowapestka
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest

May 24 2018

owocowapestka
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viageralt geralt

May 02 2018

Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
owocowapestka
1287 d3e5
Reposted fromministerium ministerium viaLogHiMa LogHiMa
owocowapestka
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaczoo czoo
owocowapestka
3953 057a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaczoo czoo

April 30 2018

April 22 2018

owocowapestka
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

April 09 2018

owocowapestka
owocowapestka
0958 2180 500
My spirit animal 

March 11 2018

owocowapestka
7100 6898 500
no jak to.
6526 e95f 500

February 24 2018

owocowapestka
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viacompletelydifferent completelydifferent

February 18 2018

5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl