Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
owocowapestka

February 14 2018

owocowapestka
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viacompletelydifferent completelydifferent

January 19 2018

owocowapestka

January 14 2018

owocowapestka

January 13 2018

1200 883a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viageralt geralt

January 05 2018

owocowapestka
4763 db5e 500
Reposted fromtfu tfu viacompletelydifferent completelydifferent

January 04 2018

owocowapestka
1 stycznia. Mój ulubiony dzień w całym roku. To nic, że w większości spędzony w piżamie, na kanapie pod ciepłym kocem, z hektolitrami zimowej herbaty i serialami w tle. Dzień odpoczynku po sylwestrowej zabawie, która dla mnie jest świętowaniem tego, co w mijającym roku się udało. Rok 2017 był dobry. Prawo jazdy, nowa praca, zaręczyny. 
Nowy rok to dla mnie nowy rozdział, biała, czysta kartka na której od samego początku staram się pięknie pisać. Nie robić błędów, nie skreślać zdań i nie używać korektora. Miejsce do snucia nowych planów, wyznaczania sobie celi, marzeń. I ich realizacji, krok po kroku. 1 stycznia to również dzień, który przypomina mi, że z życiem nie można czekać. Że trzeba żyć tu i teraz. I niczego nie odkładać na później, na kiedyś, na za jakiś czas, który może nigdy nie nadejść. 
Dla mnie to własne mieszkanie i ta swoboda, którą ono daje. Ślub jak z bajki, który zostanie we wspomnieniach na zawsze. Rozwój i inwestowanie w siebie. Rodzina, żeby mieć czas by się nią nacieszyć.  
Nowy rok, czysta kartka a decyzja o tym jak ją zapiszesz, należy do Ciebie.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
owocowapestka

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

January 01 2018

owocowapestka
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viacongreve congreve

December 30 2017

owocowapestka
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolewka olewka
owocowapestka
0013 bccd
Reposted fromnyaako nyaako vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

December 27 2017

owocowapestka
1160 4aad
Reposted fromMatalisman Matalisman viaToshi Toshi

December 26 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viasectum-sempra sectum-sempra
owocowapestka
0784 caf6 500
Reposted fromneon neon viax-ray x-ray

November 22 2017

owocowapestka
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viageralt geralt
owocowapestka

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

owocowapestka
5772 3940 500
Disappointed Baba :/

November 16 2017

owocowapestka
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaolewka olewka
owocowapestka
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl