Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

owocowapestka
1373 2ec9 500
Reposted fromkogs kogs viagopix gopix

July 18 2019

owocowapestka
owocowapestka
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
owocowapestka

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viadoubleespresso doubleespresso
owocowapestka
7361 0599 500
Reposted frompampunio pampunio viadoubleespresso doubleespresso
owocowapestka
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
owocowapestka

July 15 2019

owocowapestka
8776 83e3 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple vianikotyna nikotyna

June 10 2019

owocowapestka
Reposted fromFlau Flau viaolewka olewka

June 03 2019

owocowapestka
9304 ab8f 500
Reposted frompapaj papaj

June 02 2019

owocowapestka
8237 bb6a
Reposted fromtichga tichga viaolewka olewka
owocowapestka
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viadoubleespresso doubleespresso

May 29 2019

owocowapestka
5558 5aa7
Reposted fromv2px v2px viaolewka olewka
owocowapestka

May 21 2019

owocowapestka
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaolewka olewka
owocowapestka
5900 8632 500

May 19 2019

owocowapestka
5450 e933
Reposted fromowca owca viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

May 17 2019

owocowapestka
8399 a8bc 500
Reposted fromscorpix scorpix viaczinok czinok

May 16 2019

owocowapestka
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viaolewka olewka

May 05 2019

3274 f890 500
Reposted fromidiod idiod viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl