Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

owocowapestka
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks

March 22 2017

owocowapestka
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSmerfMaruda SmerfMaruda

March 18 2017

owocowapestka
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato

March 16 2017

owocowapestka
Chwytam się różnych rzeczy,
śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów,
czułości dziecka, wyjazdów,
wierszy Różewicza,
snu, jabłek, porannej gimnastyki,
rozmów o błogich własnościach witamin,
wystaw awangardowej sztuki,
spacerów na kopiec Kościuszki, polityki,
muzyki Pendereckiego,
żywiołowych katastrof w obcych krajach,
rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności,
plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali,
nauki włoskiego języka,
sympatii dla psów, kalendarza.

Chwytam się wszystkiego,
żeby się nie zapaść
w przepaść.

— Anna Świrszczyńska "Wszystkie chwyty dozwolone"
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaolewka olewka

March 15 2017

owocowapestka
1158 4216 500
Reposted frompollywood pollywood viaboringsoup boringsoup

March 08 2017

owocowapestka

March 02 2017

owocowapestka
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viaolewka olewka
owocowapestka
owocowapestka
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. Widzisz, ja naprawdę potrzebuję Twojego "tak".
— 03:06/05/15

February 27 2017

owocowapestka
1487 6215
Reposted fromtfu tfu viaedhell edhell
owocowapestka

February 26 2017

owocowapestka
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 19 2017

owocowapestka
Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć. A kobiety mężczyzn, których miały.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
owocowapestka
"Są takie oczy, nie pozna pan po nich, że płakały. Wystarczy je otrzeć. A są takie, że płacz długo w nich stoi, nawet gdy dawno płakały. I ona takie miała."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromborn2die born2die viamyinstantneed myinstantneed
owocowapestka
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawrazliwa wrazliwa
owocowapestka
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiedoskonalosc niedoskonalosc
owocowapestka
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viawrazliwa wrazliwa
owocowapestka
3656 8473
Reposted fromdelain delain viabitemyneck bitemyneck

February 17 2017

owocowapestka
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viabesideyou besideyou

February 15 2017

owocowapestka
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viamidnightlover midnightlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl